Vår Affärsidé

KONTAKTA OSS

Vår Affärsidé

Vi på Grip en Sotare AB arbetar för en fristående sakkunnig rådgivning, rengöring och kontroll av ventilationsinstallationer, eldstäder, rök- och avgaskanaler.

Vi tycker att du som kund ska få en oberoende rådgivning och en fristående sakkunnig kontroll. Målsättningen är att du ska känna att vår rådgivning syftar till att förbättra brandsäkerheten, öka energieffektiviteten och minska miljöbelastningen för dig och ditt hem. Målsättningen är inte att vi ska få merförsäljning.

Vår målsättning är att genom väl utfört arbete på fältet och god rådgivning till våra kunder minska eldstads- och imkanalsrelaterade bränder. Vidare vill vi minska miljöbelastningen och öka energieffektiviteten.

Kontakta oss

  0768-940600

   grip@ensotare.nu