Vår värdegrund

KONTAKTA OSS

Grundläggande kärnvärden och principer, vår Värdegrund

Vi tycker att alla människor har lika stort värde – det är vår uppfattning att alla människor har lika stort värde och betydelse oavsett hudfärg, religionstillhörighet och/eller sexuell läggning

Vi tycker att alla röster räknas – det är vår uppfattning att alla människor har rätt att uttrycka sin åsikt, det är en grundprincip i demokratin. Vi kanske inte delar just din åsikt men vi respekterar den. Det är genom olika uppfattningar och en ökad förståelse för varandra vi kan blomstra och utvecklas.

Vi tycker att alla vinner på ömsesidig respekt och förståelse – det är vår uppfattning att genom ömsesidig respekt för varandras olikheter så kan vi nås vid mitten. Vi har alla olika erfarenheter och vi har alla olika bakgrund. Oavsett så visar vi respekt för varandra, svårare än så är det inte.

Kontakta oss

  0768-940600

   grip@ensotare.nu