detta gör vi

KONTAKTA OSS

Rådgivning

 • Inför installation av eldstäder, rök- och avgaskanaler.
 • Funktionskontroll av eldstad/rökkanal.
 • Dåligt drag i spisfläkten? Dålig ventilation?
 • Utbildning i ”Sota Själv”, vi lär er grunderna i lagstiftningen och det praktiska utförandet.

Rengöring

 • Sotning av eldstäder och rökkanaler
 • Sotning av imkanaler i bostadshus och restauranger
 • Rengöring av fågelbon i skorstenar/ventilationskanaler
 • Ventilationsrengöring, Filterbyten, Service och Underhåll av ventilationsanläggningar.

Kontroll

 • Brandskyddskontroll
 • OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, K-behörighet (samtliga system)
 • Täthetsprovning av klimatskärm, Läckagemätning av ventilationskanaler och ventilationsaggregat
 • Installations-, status- och överlåtelsebesiktningar av eldstäder, imkanaler, rök- och avgaskanaler.

Kontakta oss

   046-230 200

   info@ensotare.nu